Üniversite Ortak Dersleri

2547 Sayılı Kanunun Madde 5 i) (Değişik : 29/5/1991 - 3747/1 md.) Yükseköğretim kurumlarında, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili, yabancı dil, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği zorunlu derslerdendir. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarı yıl olarak programlanır ve uygulanır.
Sakarya üniversitesi 2014 yılından itibaren zorunlu ortak dersleri uzaktan eğitim desteği ile yürütmektedir. Derslerin işleyiş şekli e-ders,  video ve örgün derslerden oluşmaktadır.
Uzaktan eğitim materyallerine SABİS (https://sabis.sakarya.edu.tr) platformu üzerinden kullanıcı adı (öğrenci numarası) ve şifresi ile erişebilmektedirler. Aynı zamanda bu dersler haftalık olarak örgün eğitim ile uygulanmaktadır. Dersin öğretim elemanı tarafından verilen örgün dersler daha önceden belirlenen yer ve zaman diliminde yapılmaktadır. Ara sınav, kısa sınav, ödev ve proje gibi uzaktan eğitim aktiviteleri ile yapılmaktadır. Gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi, uzaktan öğretimde % 20'den fazla olamamaktadır.

2018-2019 Güz Dönemi Üniversite Ortak Dersleri Örgün Ders Günleri ve Yerleri;

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ:  Fen Edebiyat Fakültesi C Blok Z-08 no'lu derslik Çarşamba: 13:00-15:00

TÜRK DİLİ:   dersprogramlari.sabis.sakarya.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Not: Örgün derslere tüm öğrenciler katılabilir. Bu dersi alan öğrencilerin ders ile ilgili çalışmaları (sınav, ödev vb.) SABİS platformundan kullanıcı adları ve şifreleri ile girerek yapmaları gerekmektedir.

Sakarya Üniversitesi 2018-2019 Dönemi 5i Ortak Dersleri Koordinatörleri:

  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Bölüm Başkanlığı: aiit.sakarya.edu.tr

Ders Koordinatörü: Öğr. Gör. Betül YAZGAN - Öğr. Gör. Cemile Ebru SAYGI

  • Türk Dili

Türk Dili Bölüm Başkanlığı: td.sakarya.edu.tr

Ders Koordinatörü: Öğr. Gör. Gökhan EKŞİ

  • İngilizce

Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı: yd.sakarya.edu.tr

Ders Koordinatörü: Öğr. Gör. Mahmut BİRLİK

https://www.facebook.com/groups/ogrencidestek gurubuna üye olarak güncel bilgilerden haberdar olabilirsiniz.