Ana Sayfa
Merkezimiz
Amaç ve Hedefler

Amaç ve Hedefler

Sakarya Üniversitesi 2020-2024 Stratejik Planı çerçevesinde Merkezimiz tarafından belirlenmiş stratejik amaçlar ve hedefler ise aşağıda özetlenmiştir.

Amaç 1 - Öğrenciye 21.yüzyıl becerilerini kazandıracak yönde, öğrenciyi ve eğiticiyi geliştiren, hayat boyu öğrenmeyi desteklemek.

Hedef 1.1. Uluslararası standartlarda eğitim ve öğretim sağlamak.
Hedef 1.2. Öğrenmeyi öğrenme ile hayat boyu öğrenmeyi güçlendirmek için eğitimde yeni teknolojileri (mobil öğrenme, yeni nesil LMS, yapay zeka, açık içerik vb.) yaygın olarak kullanmak.
Hedef 1.3. Sektör dersleri için yeni uygulamalar geliştirmek ve desteklemek.
Hedef 1.4. Eğiticilerin gelişimini desteklemek amacıyla uzaktan eğitim kapsamında eğiticilerin hazırbulunuşluğunu arttırmak. Öğrencilere sunulacak olan ders materyallerinin (e-kitap, e-ders notu, ders videosu) nitelikli ve kaliteli hale dönüştürmek, bunları yaygınlaştırmak.
Hedef 1.5. Öğrencinin uzaktan eğitim konusunda hazırbulunuşluğunu arttırma konusunda yeni kazanımlar sağlamasını desteklemek.

Amaç 2 - Üniversitedeki bilgi birikiminin ve araştırma potansiyelinin, ulusal ve uluslararası paydaşlarla katma değeri yüksek sosyo-ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesini sağlamak.

Hedef 2.1. Tüm süreçleri bilgi teknolojileri ile desteklemek
Hedef 2.2. Bilginin kullanılması için uygulama imkânı sağlamak
Hedef 2.3. Dış paydaşlarla işbirliklerini arttırmak üzere yeni projeler oluşturmak. Oluşturulan projelerin sadece kar amacıyla değil sosyal sorumluluk çerçevesinde de değerlendirmek. Sosyal sorumluluk proje sayısını arttırmak. 
Hedef 2.4. Yüksek nitelikli ve yerlileştirilmiş araştırma-geliştirme çalışmalarının sayısını arttırmak, özellikle öğrenciyle etkileşim sağlayabilecek yeni ara yüz çalışmaları yapmak. 
Hedef 2.5. Geliştirilen teknolojik öğrenme uygulamalarının hem kurum içerisinde yer alan eğitim faaliyetlerinde hem öğrencilere hem de dış paydaşların kullanımının yaygınlığını arttırmak.
Hedef 2.6. Eğitim kalitesini arttırma konusunda hevesli olan akademisyenleri kurum bünyesinde desteklemek ve geliştirme konusunda yatırımlar yapmak. 

Amaç 3 - Eğitim, sağlık, sosyal ve çevre alanlarında duyarlı uygulamalar gerçekleştirmek.

Hedef 3.1. Özellikle sağlık kuruluşları ile çeşitli projeler düzenlemek ve sosyal hayata bu projeleri mal etmek. 
Hedef 3.2. Öğrencilere uzaktan ortak dersler, seçmeli dersler vasıtasıyla “Sosyal Yenilikçilik” ve “Sosyal Girişimcilik” yetkinliklerini kazandırmak.

Amaç 4 - Merkezimiz tarafından yürütülen eğitimler çerçevesinde, iç ve dış paydaşlarıyla ilişkilerini güçlendirerek hizmet kalitesini güvence altına almak.

Hedef 4.1. Merkezimiz tarafından yürütülen bazı hizmet içi eğitimlerin idari-destek hizmetlerinin verimliliğini ve etkililiğini arttırmak.
Hedef 4.2. Üniversitemizde çalışanlarına sunulan uzaktan eğitim faaliyetlerinin sayısını arttırmak.
Hedef 4.3. Uzaktan eğitim konusunda kurumsal iletişimi desteklemek ve tanıtım faaliyetlerinin etkililiğini arttırmak. 
Hedef 4.4. Öğrencilere ve dış paydaşlara verilen hizmetlerin memnuniyetini ölçmek ve bu doğrultuda çeşitli çalışmalar yapmak.
Hedef 4.5. Üniversite ve merkezimiz tarafından belirlenmiş amaç ve hedefleri doğrultusunda kurumsal başarılarını arttırmak.