Ana Sayfa
Merkezimiz
Hizmetler

Hizmetler

 •     Uzaktan öğretim sunucularının yönetim ve bakımı
 •     Ders içeriklerinin hazırlanması ve güncellenmesi
 •     Uzaktan öğretim programları için video çekimi, düzenlemesi ve yayınlanması
 •     Ders içeriklerinde uluslararası ve kurum içi standardizasyon çalışmaları
 •     Uzaktan öğretim öğrencilerinin online sınavlarının yürütülmesi
 •     Sanal Sınıf (Canlı Toplantı) uygulamalarının organizasyonu ve yürütülmesi
 •     Öğrencilere ve Öğretim Elemanlarına teknik destek verilmesi
 •     Uzaktan öğretim platformlarının (SAULMS, SAUPORT) yazılması, güncellenmesi ve taleplerin değerlendirilmesi
 •     Yeni uzaktan eğitim strateji ve teknolojilerinin araştırılması ve uygulanması
 •     Öğrencilerin idari süreçlerinin okullar aracılığıyla (örgün sınavlar, okul ve ders kayıtları, öğrenci belgeleri, stajlar, mezuniyet v.s.) organizasyonu
 •     Uzaktan öğretim alanında proje geliştirmek
 •     İsteyen kuruluşlara yönelik eğitim ve destek toplantıları yürütülmesi
 •     Üniversitemiz uzaktan öğretim çalışmalarının konferans, sempozyum ve fuarlarda tanıtılması