SAUPORT

Sakarya Üniversitesi 2000 yılından itibaren uzaktan eğitim çalışmalarında bugün bulunduğu nokta itibariyle, 6 Önlisans, 8 Lisans, 8 Yüksek Lisans, 1 Lisans Tamamlama ve 2 Sertifika programında kayıtlı yaklaşık 8000 öğrenci ile Türkiye’de bu konuda en önde gelen konumdadır. Üniversitemiz bu öncü konumuna yaptığı donanım, yazılım ve insan kaynakları yatırımları ve bu konuda dünyada yapılan çalışmaları yakından takip ederek ulaşmıştır. Uzaktan eğitim çalışmalarımız üniversitemizin misyon ve vizyonu çerçevesinde ve kalite anlayışımız içinde her geçen sene daha da büyüyerek devam etmektir. Bu anlayış üniversitemizde bir uzaktan eğitim kültürünü oluşmuştur ve öğretim elemanlarımız da bu kültürün bir parçası olarak bu büyümeye imkân sağlamaktadırlar.  Bu bağlamda bugün üniversitemizin yüzlerce çalışanı bu sistemin bir parçası durumundadırlar. Çalışmalarımıza en büyük güç veren şey de bu büyük uzaktan eğitim ailesidir.

2000'li yıllarda sadece bir arayüz üzerinden sade bir sayfa ile sunulan ilk online dersimizin yayınladığı sistemden, bugün dünya çapında birçok gelişmiş sistemde olmayan ileri bir anlayış ile geliştirilmiş olan ve AkademikLMS (ALMS, SAUPORT) adını verdiğimiz bir öğretim yönetim sistemi   yazılımını kullanmaktayız. Bu yazılımı Türkiye’deki öncülüğümüzü göz önüne alarak her gün geliştirme çalışmalarımıza devam etmekteyiz.  Yaklaşık üç yıldır geliştirme çalışmaları devam eden ALMS yazılımı ile üniversitemizin ve ülkemiz üniversitelerinin uzaktan eğitim ve yönetim süreçlerini kolaylaştırmak,   daha kolay yönetilebilir, takip ve kontrol edilebilir hale getirmek için merkezi olarak yönetilebilen,   kolay kullanılabilen,  otomasyon sistemleriyle uyumlu,   mobil teknolojileri destekleyen bir uzaktan eğitim yönetim sisteminin tasarımı, geliştirilmesi ve uyarlanması amaçlanmıştır.

SAUPORT, Türkiye’deki yüksek öğrenim kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiştir. SAUPORT geliştirilirken, üniversitelerin uzaktan eğitim konusunda ihtiyacı olabilecek eğitim, yönetim, içerik, destek ve pazarlama anlamındaki tüm istekleri göz önüne alınmıştır. SAUPORT, sadece üniversiteleri hedefleyerek geliştirilmiş olması nedeni ile pek çok farklı özelliği barındırmakta ve sürekli olarak ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmektedir. SAUPORT’un sağladığı faydaları kısaca şu şekilde özetleyebiliriz;

* Tek bir sistem ve yazılım ile içerik, sanal sınıf ve eğitim yönetim sisteminin yönetilebilmesi
* Üniversite organizasyonuna uygun (fakülte, yüksekokul, uzaktan eğitim merkezi, öğrenci işleri) olması sebebi ile sorumlulukların paylaştırılması ve görevlerin dağıtımının yapılması
* Sadece eğitim sisteminin değil aynı zamanda eğitim programının web sitesinin de yönetilmesi
* Staj, belge talebi, not durum belgesi ve diğer öğrenci işleri gibi işlemlerin, ALMS üzerinden uzaktan eğitim öğrencilerine destek verilebilmesi
* Entegre içerik üretim aracı ile derslerin çevrimiçi olarak geliştirilmesi
* Üniversitedeki diğer sistemlere entegre olabilmesi sayesinde öğrenci işleri ve dönem başı/sonu işlemlerinin kolayca yapılabilmesi
* Onbinlerce öğrencinin sistemi kullanacağı varsayımı ile yönetimsel kolaylıklar sağlaması
* Sürekli gelişime açık olması

2009 yılından beri Sakarya Üniversitesinde aktif olarak kullanılan SAUPORT tüm beklentileri karşılamış ve dünyada da yaygın olarak kullanılan ancak Türk yüksek öğretim sitemiyle yeterince uyum göstermeyen diğer paket yazılımların çok ötesinde bir yazılım olarak Türk yüksek öğretim sisteminin hizmetine hazır hale gelmiştir.

SAUPORT Platformu Tasarım İlkeleri

 • Ölçeklenebilirlik Desteği
 • Tekrarsız ve Tutarlı Verilerle Çalışma
 • Türk Yüksek Öğretimi İşleyişine ve Sertifika Programlarına Uygunluk
 • İçerik Alma / Verme Desteği ( SCORM )
 • İçerik ve Soru Havuzu Desteği ( ACE )
 • Dil Desteği
 • Çoklu Profil / Kullanıcı Yönetim ve Kullanım Desteği
 • Esnek Raporlama Sistemi Desteği
 • Yönetilebilir Yardım Masası Desteği ( PORTAL )
 • Özelleştirilebilirlik Desteği
 • Modül Ekleme (Kontrollü Yazılım Geliştirme) Desteği
 • Entegre Online Sınav Sistemi Desteği
 • Entegre Sanal Sınıf Uygulamaları Desteği ( PERCULUS, ADOBE CONNECT )
 • Tüm İçerik & Materyallere Tek Noktadan Erişim (LMS)

SAUPORT Platformu Ana Modülleri