Ana Sayfa
Merkezimiz
Vizyon Misyon

Vizyon-Misyon

Uzaktan Eğitim Merkezi Misyonu:
 
Uzaktan eğitim alanında dünya çapında ortaya çıkan ihtiyaçları ve gelişmeleri izleyerek internet temelli öğretimde sunulan dersleri dinamik bir yapıda oluşturmak, bu alanda yeni projelerde atılım yapmak ve sunmak, bunların yanında rekabetçi, yenilikçi, araştırmalara açık bir merkez olmak. 
 
Bu misyonu gerçekleştirmek üzere belirlenen vizyon:
 
 • İnternet temelli öğretimde dünya standartlarına uygun ders içerikleri sunan
 • Uzaktan öğretim alanında rekabet ortamı yaratan ve bu ortamda liderlik yapabilen
 • İnternet temelli öğretimde son teknolojileri kullanan
 • Uzaktan sunulan ders içeriklerini dinamik bir yapıda hazırlayan
 • Tüm bunların yanında gelişen ve değişen şartlar göz önünde tutularak öğrenme ihtiyaçlarına duyulan gereksinimleri hızla karşılayan
bir uzaktan eğitim merkezi olmaktır.
 
Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından belirlenen misyon ve vizyonu gerçekleştirmek için aşağıdaki temel ilkelerden ödün vermeyecektir; 
 • Atatürk ilkelerine bağlı olmak,
 • Dogmatik olmayan bir biçimde eleştirel bilime inanmak,
 • Bilimin evrenselliğine inanmak,
 • Yenilikçi olmak,
 • Evrensel etik değerlere sahip çıkmak,
 • Kurum içinde uyum ve dayanışmaya önem vermek,
 • Sürekli iyileşmeyi ortak kültür haline getirmek,
 • Özgün araştırmalar yapmak,
 • Toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek.