Ana Sayfa
Programlar

SAU Uzem

 

Uzaktan Eğitim

Uzaktan eğitim, bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılması yoluyla, öğretimsel içeriğin elektronik olarak uzak bir mekâna ulaştırılmasıdır. Ya da bir başka deyişle, öğrenci ve öğreticinin farklı mekânlarda bulunduğu ve öğretimin çeşitli iletişim ortamları üzerinden yürütüldüğü bir öğretim biçimidir. Internet günümüzde en yaygın kullanılan iletişim ortamıdır. Uzaktan eğitim sistemlerinin birçoğu da Internet tabanlı platformlar üzerinden yürütülmektedir. Internet tabanlı uzaktan eğitimin geleneksel yüz yüze eğitime göre aşağıda sıralanan bazı avantajları vardır:

  • Bilginin kısa zamanda geniş kitlelere ulaştırılabilmesini sağlaması,
  • Öğretimsel içeriğin paylaşılabilmesi ve tekrar tekrar kullanılabilmesini sağlaması,
  • Metin, resim, ses, video ve animasyon gibi içerik tiplerinden yüksek düzeyde yararlanabilmeyi sağlaması
  • Öğreticilerin ders dışı zamanlarda da öğrencilere danışmanlık yapabilmesini ve sorularına cevap verebilmesini sağlaması

SAÜ Uzaktan Eğitim faaliyetleri ilk olarak, 1997 yılında rektörlüğe bağlı “Enformatik” bölümü bünyesinde yürütülmeye başlanmıştır. Uzaktan Eğitim faaliyetleri ilk olarak, 2000 yılında IBM ile yapılan işbirliği neticesinde “Lotus LearningSpace” isimli platformla başlatılmış olup, sonrasında uzaktan eğitim çalışmaları için gerekli olan sunucu ve insan kaynağı yatırımlarının yapılmasıyla yeni bir boyut daha kazanmıştır. Üç yıl kadar süren araştırma geliştirme çalışmaları neticesinde “Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı”, “Bilgisayar Destekli Teknik Resim” ve “Enstrümantal Analiz” dersleri uzaktan eğitim yoluyla örgün öğretim öğrencilerine kampüs içi destek olmak üzere verilmeye başlanmıştır. 

SAÜ Uzaktan Eğitim Programları ve Kısa İşleyiş Bilgileri

Yüksek Lisans Programları

Program

Enstitü

İşletme

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kamu Yönetimi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mahalli İdareler ve Şehircilik

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Maliye

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Middle East Studies  

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Finans ve İktisat  

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Toplumsal Yapı ve Sosyal Değişim Analizleri  

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Turizm İşletmeciliği 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bilişim Teknolojileri

Fen Bilimler Enstitüsü

Mühendislik Yönetimi

Fen Bilimler Enstitüsü

Yönetim Bilişim Sistemleri

Fen Bilimler Enstitüsü

Eğitim Programları ve Öğretim

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Kalite Yönetimi 

Fen Bilimleri Enstitüsü

Kariyer Psikolojik Danışmanlığı

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Önleyici Rehberlik 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Eğitim Yönetimi ve Denetimi 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Eğitim süresi üç yarıyıldır. Bu süre içinde başarısız olunan derslerin tekrarı ya da bitirme projesinin gecikmesi halinde altı yarıyıla kadar uzayabilir. Her öğrencinin programdan mezun olabilmesi için zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan en az 30 krediyi tamamlaması ve bitirme projesinde başarılı olması gerekmektedir.

Karma Lisans Programları

Tüm dünyada üniversite eğitiminde yaygın olarak kullanılan e-öğrenim ile eğitim veren Sakarya Üniversitesi, Türkiye’nin ilk uzaktan eğitim lisans programını 2008 yılında hayata geçirmiştir.

Bölüm

Fakülte

Endüstri Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi (YÖK kararı ile 2014-2015 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmayacaktır.)

Bilgisayar Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi (YÖK kararı ile 2014-2015 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmayacaktır.)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (YÖK kararı ile 2014-2015 öğretim yılından beri öğrenci alımı yapılmamaktadır.)

Maliye

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (YÖK kararı ile 2014-2015 öğretim yılından beri öğrenci alımı yapılmamaktadır.)

İktisat

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (YÖK kararı ile 2014-2015 öğretim yılından beri öğrenci alımı yapılmamaktadır.)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (YÖK kararı ile 2014-2015 öğretim yılından beri öğrenci alımı yapılmamaktadır.)

Uluslararası İlişkiler

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (YÖK kararı ile 2014-2015 öğretim yılından beri öğrenci alımı yapılmamaktadır.)

İnsan Kaynakları Yönetimi.

İşletme Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Eğitim Fakültesi (YÖK kararı ile 2012-2013 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmamaktadır).

 

Lisans Tamamlama

Bölüm

Fakülte

İlahiyat Tamamlama

İlahiyat Fakültesi

 

 

Karma öğretime giriş, aynen örgün eğitime giriş gibidir. Bunun için üniversite sınavına girilmeli ve tercihler arasında Sakarya Üniversitesi’ne ait bölümden ilgi duyulan karma öğretim programı seçilmelidir. Karma öğretim dersleri ile I. ve II. öğretim dersleri arasında bir fark bulunmamaktadır. Her üç öğretimde aynı içerikte dersler işlenmektedir. Karma öğretimin % 30'u örgün, % 70'i uzaktan olmak üzere yürütülmektedir. I. ve II. öğretim ile Karma Öğretim arasındaki en önemli fark, derslerin işleniş şekli ve derslere devam şeklinde ortaya çıkmaktadır.  I. ve II. öğretim derslerinin tamamı sınıf ortamında yapılırken, karma öğretim derslerinin sadece %30'a karşılık gelen kısmı cuma ve cumartesi günleri sınıf ortamında yapılmaktadır.

Ön-Lisans Programları

SAÜ uzaktan eğitim ön-lisans programları Adapazarı Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülmektedir. Bu programlar tamamen İnternet üzerinden yürütülmekte öğrenciler yıl içi başarı puanlarını platform üzerinden yapılan online sınavlar, verilen ödev ve projeler ile derslere katılım durumları ile alırken yıl sonu başarı puanlarını da gözetmen eşliğinde yapılan final sınavları neticesinde elde etmektedir. Adapazarı MYO bünyesinde Bilgisayar Kullanımı, Bilgisayar Teknolojileri, Elektronik ve Otomasyon, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik, Yönetim ve Organizasyon ön-lisans programları bulunmaktadır.