Ana Sayfa
Duyurular
2021-2022 Eğitim Öğretim Dönemi Kısmi Zamanlı Çalıştırılacak Öğrenci Alımı İlanı

2021-2022 Eğitim Öğretim Dönemi Kısmi Zamanlı Çalıştırılacak Öğrenci Alımı İlanı

Değerli Öğrencilerimiz,

SAÜ Rektörlüğü Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Duyurusuna ekteki dosyadan ulaşabilirsiniz.


A-Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrencilerde Aranan Genel (Ortak) Nitelikler
1    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2    Kayıt dondurmamış olmak
3    Disiplin cezası almamış olmak
4    Azami öğrencilik süresini doldurmamış olmak
5    Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak
6    İşin niteliğine uygun bilgi ve beceriye sahip olmak (alınan sertifika ile veya komisyonca mülakat ile ölçülür).
7    Tezsiz yüksek lisans öğrencileri, Yabancı Uyruklu veya Özel öğrenciler kısmi zamanlı olarak çalıştırılamaz.
B-Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrencilerde Aranan Özel Nitelikler
1    Ön lisans ve lisans öğrencilerinin not ortalamasının en az "2,00" olması,
2    Lisans üstü ve doktora öğrencilerinin not ortalamasının en az "2,50" olması
3    Birinci yarıyıl öğrencilerinde (YGS ve ALES) yüzdelik giriş puanlarına göre değerlendirme yapılır.
4    Lisans üstü öğrencilerinin "Yabancı Dil" seviyesi ile ulusal ya da uluslararası yayın sayısı öncelikli tercih nedeni olarak değerlendirilir.
C- Kısmi Zamanlı Çalışmak İsteyen Öğrencilerden İstenen Belgeler
1    KZÖ Başvuru ve Değerlendirme Formu
2    Başarı Notu Durum Belgesi (Güncel Tarihli ve Öğrenci İşleri Dai.Bşk.'ndan Onaylı-Transkript)
3    Haftalık Ders Programı
4    Lisans/Ön Lisans 1. sınıflar için YKS sonuç belgesi

    5 Y.Lisans/Doktora 1. yarıyıl için ALES belgesi
Not: Gerekli evrakları 08 Ekim 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar UZEM sekreteryasına öğrencilerin bırakması gerekmektedir.

11 Ekim 2021 Pazartesi Günü Saat 13:30'da Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinde mülakat yapılacaktır.

Not: *Birinci sınıf öğrencileri haricinde Başvuru Formuna Not Durum Belgesi (Transkript) eklenmesi gerekmektedir.

Ek 1 - Kısmi Zamanlı Duyuru

Ek 2 - Kısmi Zamanlı Başvuru Formu