Ana Sayfa
Merkezimiz
Amaç ve Hedefler

Amaç ve Hedefler

Sakarya Üniversitesi’nin en son Stratejik Planı olan 2014-2018 Stratejik Planı kapsamında belirlenmiş olan stratejik amaçlar ve hedefler ise aşağıda özetlenmiştir.

  • Üniversitemizde yaşam boyu öğrenim kapsamında çalışanlara ve öğrencilere yönelik yürütülen faaliyetlerin sayısını artırmak.
  • Üniversitemizde yaşam boyu öğrenim kapsamında topluma yönelik yürütülen faaliyetlerin sayısını artırmak.
  • Uzaktan eğitim sistemlerinin etkinliğini artırmak.
  • Üniversitemizde örgün öğretim derslerinden uzaktan eğitimde verilen ders sayısını artırmak.

Sakarya üniversitesinin uzaktan eğitim önlisans ve lisans üstü programlar aracılığıyla

  • Uluslararası standartlarda eğitim ve öğretim sağlamak
  • Tüm süreçleri bilgi teknolojileri ile desteklemek
  • Bilginin kullanılması için uygulama imkânı sağlamak
  • Farklı öğrenci gruplarına yönelik esneklik ve çeşitlilikte eğitim-öğretim sunmak

Gibi değer önermeleri oluşturulmaktadır.

Uzaktan eğitim bünyesinde bulunan bölümlere göre ders sayıları;

Süreçlerin değerlendirilmesi;

Süreçler değerlendirilirken eğitim öğretim süreci de uzaktan eğitim açısından kuvvetli yönü uzaktan eğitimin örgün öğretimde kullanılabilmesidir( yaz okulu ve ortak derslerin uzatan eğitim yoluyla yapılabilmesi, sanal sınıf ve sınav uygulamaları gibi).

Uygulama ve hizmet süreçlerinde, Uzaktan eğitim ve sistemlerinin yaşam boyu öğrenim çerçevesinde etkin bir şekilde kullanılması kuvvetli bir yöndür.

Fırsat ve Tehditler

Uzaktan eğitime olan ilgi ve olanakların artması, fiziki kaynak, insan kaynağı, öğrenci paydaşı ve eğitim öğretim açısından fırsattır.

Uzaktan eğitim imkânlarının sadece yükseköğretimde değil firma ve kuruluşlara yönelik eğitim ve hizmetlerde de kullanılabilme imkânlarının olması, eğitim öğretim, ar-ge ve uygulamalı hizmet açısından fırsattır.

EĞİTİM DESTEK SİSTEMİ

Sakarya Üniversitesi, Stratejik Planı ile uyumlu olarak 2007 yılında “Eğitim-Öğretim Programlarının Yeniden Yapılandırması” çalışmalarına başlamış ve günümüze kadar da sürekli olarak geliştirilerek yürütülmüştür. Kurumsal anlamda liderlik özelliğini bu alanda da gösteren Sakarya Üniversitesi, bu süreci diğer üniversitelerden farklı olarak Eğitim Bilgi Sistemi (EBS), Eğitim Destek Sistemi (EDS) gibi kendi geliştirdiği ve SABİS bünyesinde bulunan bilişim sistemleri desteğinde yürütmüştür. Böylece değişimin sistematik bir yaklaşımla yönetilebilmesi yanında yayılım ve sürekli geliştirme için gerekli mekanizmalar oluşturularak başarının sürekliliği sağlanmıştır.