Ana Sayfa
Merkezimiz
Vizyon Misyon

Vizyon-Misyon

Uzaktan Eğitim Merkezi Misyonu:

Uzaktan Eğitim alanında dünya çapında ortaya çıkan ihtiyaçları ve gelişmeleri izleyerek internet destekli öğretimde sunulan dersleri dinamik bir yapıda oluşturmak, bu alanda yeni projelerde atılım yapmak ve sunmak, bunların yanında rekabetçi, yenilikçi, araştırmalara açık bir merkez olmak.

Bu misyonu gerçekleştirmek üzere belirlenen vizyon
 

     İnternet destekli öğretimde dünya standartlarına uygun ders içeriklerini sunan
    Uzaktan Eğitim alanında rekabetçi ortamı yaratan ve bu ortamda liderlik yapabilen
    İnternet destekli öğretimde son teknolojileri kullanan
    Uzaktan eğitimde sunulan ders içeriklerini dinamik bir yapıda hazırlayan


bir uzaktan eğitim merkezi olmaktır.

Bölümümüz üniversitemizin oluşturduğu temel ilkeleri benimsemiş ve bu temel ilkeleri misyon ve vizyonuna yansıtmıştır.

Temel İlkeler
 

    Atatürk ilkelerine bağlı olmak
    Dogmatik olmayan bir biçimde eleştirel bilime inanmak
    Bilimin evrenselliğine inanmak
    Yenilikçi olmak
    Evrensel etik değerlere sahip çıkmak
    Bölüm içinde uyum ve dayanışmaya önem vermek
    Sürekli iyileşmeyi ortak kültür haline getirmek
    Özgün araştırmalar yapmak
    Toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek

Bölümümüz misyon ve vizyona uygun iki temel politika belirlemiştir. Bu politikalar aşağıda verilmiştir.

Kalite politikamız

Etkin ve verimli bir kalite yönetim sisteminin kurulmasıyla merkezde belirlenmiş olan hedefleri gerçekleştirme doğrultusunda ortamda varolan girdilerden kalitesi yüksek ve dinamik yapıda çıktıların elde edilmesini ve merkez bünyesinde ki hizmetlerden yararlananların memnuniyetlerinin yükseltilmesini sağlamaktır.

Eğitim ve araştırma politikamız

Uzaktan eğitimde bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanmak ve yaygınlaştırmak, Uzaktan Eğitimdeki yenilikleri takip etmek ve yenilikçi ortamları yaratmak

Eğitimin kalitesini sürekli ölçmek Uzaktan eğitim alanında yapılan araştırmaları takip ederek yeni oluşumlar sağlamak

Sanayi ve kamu kurum kuruluşu ile uzaktan eğitim arasında köprü oluşturmak